Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn bởi nhiều giải pháp và công nghệ chuẩn hàng đầu. Phukientinhyeu.com lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, và chúng tôi bảo vệ nó bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.

Chúng tôi cho phép truy cập thông tin cá nhân chỉ dành cho những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ.

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cho bên thứ 3. Loại trừ 1 số trường hợp sau:

– Đối tác (nhà bán hàng) trên Phukientinhyeu.com Khi bạn kích vào liên kết mà người bán đặt trên Phukientinhyeu.com thì thông tin của người mua đó sẽ được chúng tôi cập nhật cho người bán hàng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

– Cung cấp thông tin của nhà bán hàng cho người mua khi nhà bán hàng không thực hiện đúng chính sách bán hàng của mình gây mâu thuẫn với người bán

– Cung cấp cho cơ quan pháp luật nếu được yêu cầu

Khi thông tin của thành viên bị lộ chúng tôi sẽ thông báo đến cho thành viên và sẽ cố gắng khắc phục lỗi đó.

Nếu thành viên phát hiện chúng tôi bán thông tin cá nhân của thành viền. Thành viên có thể yêu cầu chúng tôi phải bồi thường thiệt hại vì việc đó.